Kies je persoonlijk afscheid

Links en gedichten
Links:

rouwverwerking.pagina.nl
www.stichtingachterderegenboog.nl (kind)
www.ballonverstrooiing.nl
www.uitvaartinformatie.nl
www.natuurbegraafplaats.nl
www.hetmoment.nu
www.lbvr.nl

Gedichten:

Als ik doodga
De wereld is wonderlijk leeg zonder jou
De Steen
Und im Herbst
Alles heeft zijn tijd
De mensen van voorbij
Ik heb het leven lief
Voor een dag van morgen
“En de leegte is zo leeg, omdat er volheid was.”