Kies je persoonlijk afscheid

Bij het overlijden van een geliefd familielid, goede vriend of vriendin staat het leven even stil. De afscheidsviering is een belangrijk moment in het proces van afscheid nemen. Mijn uitgangspunt is: Op uw eigen wijze, passend bij de overledene vormgeven aan een warme, persoonlijke en gedenkwaardige afscheidsviering. Zelfs bij gebroken families lukt het mij een viering te maken waarin iedereen iets herkent van de band die hij of zij met de overledene had.
In alle rust, op een respectvolle en professionele manier zoek ik samen met u naar de essentie van uw dierbare. Ze lopen als een rode draad door de viering. Aan de hand van het levensverhaal ontstaan vanzelf ideeën over een thema of persoonlijk symbool. Ik draag ideeën aan en zorg voor een goede afwisseling tussen woorden, stilte, beeld, muziek en rituelen.
Soms willen de nabestaanden zelf een grote rol hierin, maar vaak laten ze het voorgaan in de viering liever aan mij over. Wie wat doet gebeurt in goed overleg.
Uw dierbare zin en betekenis geven staat centraal. Een mooie en warme afscheidsviering is soms kleurrijk, ingetogen, spiritueel of luchtig, maar altijd passend met respect en gevoel.

Werkwijze
“jouw naam is een vingerdruk in ons bestaan”

Voor reacties op mijn werkwijze klik hier.